Thai  Thai

ศศิดารา รีสอร์ท

ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท
ศศิดารา รีสอร์ท

ที่อยู่ :  629 หมู่ 4 ไชยสถาน อ.เมือง น่าน 55000

ระดับ : 3 ดาว

              ศศิดารา รีสอร์ท (Sasidara Resort)  รีสอร์ทขนาดเล็กอยู่ท่ามกลางความสวยงาม เงียบสงบ และเป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกท่านได้สะดวกสบาย เป็นตัวช่วยสร้างบรรยากาศคล้ายกับเป็นบ้านส่วนตัวอีกหลัง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง