Thai  Thai

บ่อเกลือวิว รีสอร์ท

บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท

 

ที่อยู่ :  209 บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ น่าน 55220

ระดับ : 3 ระดับ

            บ่อเกลือวิว รีสอร์ท (Boklua View Resort)  น่านบ่อเกลือเป็นมุมมองให้ตั้งอยู่ในเนินของดอยภูคา รีสอร์ทขนาดเล็ก สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำมางและเกลือโบราณหมู่บ้านดีของบ่อหลวง, รีสอร์ทได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ