Thai  Thai

การเดินทางไปน่าน

การเดินทาง, น่าน

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลก และจากจังหวัดพิษณุโลกให้ใช้เส้นทางหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กม.

 

รถโดยสารประจำทาง

กรุงเทพ-น่าน

 

บขส Call Center 1490
สถานีขนส่งหมอชิต Tel. : 029-362841-48 , 029-362852-66 ต่อ 442 , 311
สถานีเดินรถน่าน Tel. : 054-710027
Website : http://www.transport.co.th/

 

สมบัติทัวร์ Call Center 027-921444
สถานีขนส่งหมอชิต (ศูนย์วิภาวดีรังสิต) Tel. : 025-531753 , 025-709184
สถานีขนส่งน่าน Tel. : 054-711078(ออฟฟิศ) ,054-741666(บขส.)
Website : http://www.sombattour.com/

เชียงใหม่-น่าน

 

Green Bus Call Center 053-266480
สถานนีขนส่งเชียงใหม่ 053-242214-5-1(หลัก),053-246501(อาเขต)
สถานีขนส่งน่าน 054-710760, 054-710737
Website : http://www.greenbusthailand.com/

ระยอง-น่าน

นครชัยแอร์ Call Center 1624
ศูนย์บริการนครชัยแอร์ ระยอง Tel. : 038-616009
ศูนย์บริการนครชัยแอร์ น่าน Tel. : 054-774499
Website : http://www.nca.co.th/

 

 ส่วนรถโดยสารของบริษัทเอกชนติดต่อได้ที่บริษัทแพร่ทัวร์ โทร. 245-2369, 245-1679  และบริษัทถาวรฟาร์ม โทร. 282-3341-5

 

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากอำเภอเด่นชัยสามารถต่อรถโดยสารประจำทางมาลงที่จังหวัดน่านได้

 

เครื่องบิน

 

นกแอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองตั๋วได้ที่
Tel. : 1318 
Website :www.nokair.com

 

กานต์แอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่
Tel. : 025-516111 E-mail: center@kanairlines.com
Website : http://www.kanairlines.com
*ให้บริการเฉพาะพื้นที่ :เชียงใหม่,ปาย,ขอนแก่น,แม่ฮ่องสอน,พิษณุโลกและน่าน*

 

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอเวียงสา ระยะทาง 25 กม.
อำเภอสันติสุข ระยะทาง 32 กม.
อำเภอแม่จริม ระยะทาง 38 กม.
อำเภอท่าวังผา ระยะทาง 41 กม.
อำเภอบ้านหลวง ระยะทาง 45 กม.
อำเภอนาน้อย ระยะทาง 60 กม.
อำเภอปัว ระยะทาง 60 กม.
อำเภอเชียงกลาง ระยะทาง 76 กม.
อำเภอนาหมื่น ระยะทาง 80 กม.
อำเภอทุ่งช้าง ระยะทาง 86 กม.
อำเภอบ่อเกลือ ระยะทาง 133 กม.
กิ่งอำเภอสองแคว ระยะทาง 75 กม.

ระยะทางจากจังหวัดน่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 176 กม.
จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 270 กม.
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 318 กม.
จังหวัดแพร่ ระยะทาง 118 กม.
อำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) ระยะทาง 142 กม.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 054)

สำนักงานจังหวัดน่าน ถนนสุริยะพงษ์ 710341
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ถนนสุริยพงษ์ 773047
สถานีตำรวจภูธร ถนนสุริยะพงษ์ 710199
โรงพยาบาลจังหวัดน่าน ถนนวรวิชัย 710138
บริษัทการบินไทย จำกัด ถนนมหาพรหม 710377
ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ถนนวรวิชัย 710270
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนเปรมประชาราษฎร์ 795009